ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Competition -- Cambodia

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Analysis of garment and textile industry competitiveness in Cambodia = การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของประเทศกัมพูชา Monineath EL / Monineath, EL / 2016 /Full Text
Subject
Textile industry -- Cambodia
Textile industry -- Cambodia -- Commerce
Competition -- Cambodia
Textile industry -- Labor productivity
Textile industry -- Employees
Skilled labor -- Cambodia
2 Analysis of rice export competitiveness in Cambodia / Kontell Samon / 2014 /Full Text
Subject
Rice -- Export
Rice -- Cambodia
Competition -- Cambodia


Page : 1