ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Communication in marketing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 The Influence of social identity, social media presentation formats and brand credibility on green product choice = อิทธิพลของอัตลักษณ์ทางสังคม รูปแบบการนำเสนอของสื่อสังคมออนไลน์และความน่าเชื่อถือของตราสินค้าต่อการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม / Premruedee Jitkuekul / The 2015 /Full Text
Subject
Internet marketing
Social media
Internet marketing -- Social aspects
Business communication
2 Verbal and non-verbal persuasion techniques in Thai beer advertisements = กลวิธีการสร้างความดึงดูดใจทางวัจนภาษาและอวัจนภาษาในโฆษณาผลิตภัณฑ์เบียร์ในประเทศไทย / Aram Boontranurak / 2009 /Full Text
Subject
Mass media and language
Communication in marketing
Advertising copy
Beer
Alcoholic beverages -- Thailand


Page : 1