ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Colorimetric analysis

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Development of colorimetric methods for determination of total phenolic compounds and monomeric anthocyanins in rice by using natural reagents = การพัฒนาวิธีคัลเลอริเมตริกสาหรับการหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดและมอนอเมอริกแอนโทไซยานินในข้าว โดยใช้รีเอเจนต์ธรรมชาติ / Kittitat Tanta / 2012 /Full Text
Subject
Colorimetric analysis
Phenols
Rice


Page : 1