ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 4 รายการ จากคำว่า Colloids

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Factors affecting colloidal stability of ceramic glaze / Saithan Thongphrom / 2003 /Full Text
Subject
Colloids
Glazes
Glazing (Ceramics)
2 Reduction of the D-Limonin content with hydrocolloids in ultra-high pressure treated lime juice = การลดความขมด้วยไฮโดรคอลลอยด์ในน้ำมะนาวที่ผ่านกระบวนการใช้ความดันสูง / Benjamas Sangnark / 2007 /Full Text
Subject
Colloids
Food Analysis
Food -- Analysis
Hydrocolloids
3 Structural design and synthesis of some modified Poly(2-Hydroxyethyl Methacrylate) hydrogel copolymers for use as temporary skin substitutes / Achara Jongautchariyakul / 1998 /Full Text
Subject
Polymerization
Colloids
Skin
Substitute products
4 Synthesis and properties of some synthetic hydrogels for potential use as artificial skin in wound dressings / Saravadee Eamchan / 1996 /Full Text
Subject
Colloids
Polymer colloids
Skin -- Wounds and injuries


Page : 1