ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Coffee industry -- Vietnam

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Economic efficiency of coffee processing firms in the central highlands, Vietnam Nguyen Ngoc Chau / Nguyen, Ngoc Chau / 2000 /Full Text
Subject
Coffee -- Processing -- Vietnam
Coffee industry -- Vietnam


Page : 1