ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 5 รายการ จากคำว่า Cobalt

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Development in flow injection analysis for anionic surfactants, hyoscine butylbromide, Yttrium, cobalt and manganese / Wiboon Praditweangkum / 2001 /Full Text
Subject
Flow injection analysis
Surfaces (Technology) -- Analysis
Hyoscine butylbromide -- Analysis
Yttrium -- Analysis
Cobalt -- Analysis
Manganese -- Analysis
2 Effects of lead cobalt niobate addition on electrical properties of lead zirconate titanate ceramics = ผลของการเติมเลดโคบอลต์ไนโอเบตต่อสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกเลดเซอร์โคเนตไทเทเนต / Anurak Prasatkhetragarn / Department of Chemistry Faculty of Science Uneversity 2008 /Full Text
Subject
Cobalt compounds
Ceramic materials
Materials science
3 Improvement of photocatalytic performance of silver vanadate compound under visible light irradiation = การปรับปรุงสมรรถนะการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาโดยแสงของสารประกอบซิลเวอร์วานาเดตภายใต้การฉายแสงที่เห็นได้ / Kanlayawat Wangkawong / The 2015 /Full Text
Subject
Catalysts
Cobalt compounds
4 Single crystal growth and structural characterization of new cobalt and lanthanides coordination polymers = การปลูกผลึกเดี่ยวและการหาลักษณะเฉพาะเชิงโครงสร้างของโคออร์ดิเนชันพอลิเมอร์ชนิดใหม่ของโคบอลต์และแลนทาไนด์ / Bunlawee Yotnoi / 2012 /Full Text
Subject
Cobalt
Crystal lattices
5 The Formation of some cobalt and nickel complexes on clay surface = การเกิดสารเชิงซ้อนของโลหะนิกเกิลและโคบอลต์บางตัวบนผิวแร่ดิน / Phattra Phokasuntarangkoon / 1995 /Full Text
Subject
Cobalt
Nickle
Ligands
Cobalt compounds
Nickle compounds
Clay -- Analysis


Page : 1