ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 12 รายการ จากคำว่า Coal

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Adsorption behavior of Copper(II), Lead(II), Zinc(II) and Methylene Blue on Leonardite prepared from coal waste = พฤติกรรมการดูดซับของคอปเปอร์ (II) เลด (II) ซิงก์ (II) และเมทิลีนบลูบนลีโอนาร์ไดท์ที่เตรียมจากกากถ่านหิน / Suttasinee Katanyoo / 2011 /Full Text
Subject
Adsorption
Heavy metals
Coal
Sewage -- Purification
2 Determination of some rare earth elements in coal ash by spectrophotometry = การหาปริมาณธาตุแรเอิร์ธบางตัวในเถ้าถ่านหินโดยวิธีสเปกโตรโฟโตเมตรี / Yingyong Sommi. / 1987. /Full Text
Subject
Earths, Rare -- Spectra.
Coal ash.
Spectrophotometry.
3 Dispersion of lignite fly ash in the surrounding area of the Mae Moh power plant in Lampang province = การกระจายของเถ้าลอยลิกไนต์ในพื้นที่รอบ ๆ โรงไฟฟ้าแม่เมาะในจังหวัดลำปาง Huyen Thi Do / Huyen, Thi Do / 1995 /Full Text
Subject
Mae Moh Lignite Power Plant
Fly ash
Coal-fired power plants -- Lampang
Soils -- Analysis
Trace elements -- Analysis
Air -- Pollution -- Lampang
4 Effects of environmental factors on accumulation of fossil fuel deposits in Northern Thailand = ผลของปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่อการสะสมด้วยของแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติในภาคเหนือของประเทศไทย / Thanuchai Silaratana / 2005 /Full Text
Subject
Energy development -- Environmental aspects
Fossil fuels
Energy minerals
Renewable energy sources
Coal mines and mining
Coal -- Thailand, Northern
5 Formation and deposition of slag from combustion of high calcium lignite on pulverized coal-fried boiler = การเกิดและการสะสมตัวของเถ้าหลอมจากการเผาไหม้ถ่านหินลิกไนต์ปริมาณแคลเซียมสูงในหม้อไอน้ำชนิดเชื้อเพลิงถ่านหินบดละเอียด / Pakamon Pintana / The 2014 /Full Text
Subject
Lignite
Coal
Steam-boilers
6 Implication of geochemistry on depositional environments in Mae Moh coal field Changwat Lampang / Wasant Tankaya / 2001 /Full Text
Subject
Coal -- Lampang
Geochemistry
Geology, Stratigraphic -- Tertiary
7 Pyrolysis of cassava rhizome in metal kiln for charcoal production = การไพโรไลซิสเหง้ามันสำปะหลังในเตาเผาโลหะสำหรับการผลิตถ่าน / Karan Homchat / The 2013 /Full Text
Subject
Heat -- Transmission
Carbon
Biomass energy
Charcoal kilns
Heat -- Transmission
8 Quantitative analysis of sulphur and sulphur compounds in coal ash by flow injection analysis = การวิเคราะห์หาปริมาณกำมะถันและสารประกอบกำมะถันในเถ้าถ่านหินโดยวิธีวิเคราะห์แบบโฟลอินเจคชัน / Aungsana Laosakul / 1983 /Full Text
Subject
Sulphur -- Analysis
Coal -- Sulphur content
Coal ash
9 Risk assessment from potential weathering characteristics of Mae Moh lignite mine and power plant wastes Mae Moh district Lampang province Geronimo C. Badulis, JR. / Badulis, Geronimo C. / 1998 /Full Text
Subject
Mae Moh Lignite Mine
Mae Moh Lignite Power Plant
Coal mines and mining -- Waste disposal -- Lampang
Coal weathering -- Lampang
Weathering
Leachate
Risk assessment
10 Sedimentology petrology and geochemistry of coal and oil shale deposits in Delbi-Moye Basin south western Ethiopia Miniye Betru. / Betru, Miniye. / 1992. /Full Text
Subject
Coal -- --Ethiopia.
Oil-shales -- --Ethiopia.
Coal -- --Geology.
Delbi0Moye Basin (Ethiopia)
11 Selectivity of electrocoagulation process and recovery of coagulated compounds with application to isolation of colouring matters from tree barks / Sombat Chowwanapoonpohn / 2003 /Full Text
Subject
Phenols
Electrocoagulation
Coloring matter
Coal-tar colors
12 Types of liptinite in petroleum source rocks Pattani basin gulf of Thailand / Wasana Tanakwang / 1999 /Full Text
Subject
Coal -- Pattani
Macerals
Exinite
Oil fields -- Pattani
Thailand, Gulf of


Page : 1