ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Cleft lip

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Bone thickness at infrazygomatic crest sites in Thai growing unilateral cleft lip and palate patients with class III skeletal pattern using cone beam computed tomography = ความหนาของกระดูกบริเวณสันกระดูกโหนกแก้มส่วนใต้ในผู้ป่วยไทยที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียวซึ่งยังมีการเจริญเติบโตที่มีโครงขากรรไกรแบบที่ 3 จากการศึกษาโดยโคนบีมคอมพิวเตดโทโมกราฟฟี / Chanachol Trirattanapradit / The 2018 /Full Text
Subject
Cone-Beam Computed Tomography -- Methods
Cleft lip
Cleft palate
Jaws
2 Fabrication and characterization of a phosphate glasshydroxyapatite scaffold for palate repair = การผลิตและศึกษาสมบัติเฉพาะของโครงร่างวัสดุจากแก้วฟอสเฟตและไฮดรอกซีอะปาไทต์ สำหรับผู้ป่วยโรคปากแหว่งเพดานโหว่ / Pornpatima Yenbut / The 2013 /Full Text
Subject
Cleft lip
Cleft palate
hydroxyapatite
3 Mutation analysis of MSX1 in patients with syndromic and non-syndromic Hypodontia and Orofacial clefts = การวิเคราะห์การกลายพันธุ์ของยีน MSX1 ในผู้ป่วยที่มีภาวะฟันหายแต่กำเนิดและรอยแยกบริเวณช่องปากและใบหน้าที่เกิดร่วมและไม่ร่วมกับกลุ่มอาการ / Onnida Wattanarat / The 2010 /Full Text
Subject
Cleft lip
Mutation (Biology)
Genes


Page : 1