ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Cholinergic agents

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Cholinergic effect of quercetin = ฤทธิ์ทางโคลิเนอร์จิคของสารเคอร์ชิทิน / Nuchanart Chaichana. / Universtiy 1993. /Full Text
Subject
Quercetin.
Cholinergic mechanisms.
Dissertations, academic -- Pharmacology
Cholinergic agents
Quercetin


Page : 1