ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Chickens -- Diseases

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Diversity of tapeworms (Raillietina spp.) in domestic chickens (Gallus gallus domesticus) and molecular detection of the larval stages in intermediate hosts = ความหลากหลายของพยาธิตัวตืด (Raillietina spp.) ระยะตัวเต็มวัยในไก่บ้าน (Gallus gallus domesticus) และการตรวจสอบเชิงโมเลกุลของระยะตัวอ่อนในโฮสต์กึ่งกลาง / Preeyaporn Butboonchoo / The 2017 /Full Text
Subject
Chickens -- Histopathology
Chickens -- Diseases
2 Prevalence of Toxoplasma gondii infection in free range chicken in Chiang Mai, Thailand = ความชุกของการติดเชื้อ Toxoplasma gondii ในไก่เลี้ยงแบบปล่อยในเชียงใหม่ ประเทศไทย / Kittichai Unjit / and Freie Universitat Berlin 2009 /Full Text
Subject
Chickens -- Diseases
Toxoplasma gondii
Toxoplasmasis in animals


Page : 1