ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Chiang Mai University. Field of Microbiology

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Rapid diagnosis of penicillium marneffei infection by using yeast specific monoclonal antibody 4D1 = การตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อรา penicillium marneffei แบบรวดเร็วโดยใช้โมโนโคนอลแอนติบอดี ชนิด 4D1 / Kritsada Pruksaphon / 2016 /Full Text
Subject
Penicillium Marneffei
Dissertations, academic -- Microbiology
Chiang Mai University. Graduate School
Chiang Mai University. Field of Microbiology


Page : 1