ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Chiang Mai -- Climate

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Carbon sequestration potentials of some common urban tropical tree species for climate change mitigation in Chiang Mai = ศักยภาพการสะสมคาร์บอนของต้นไม้เขตร้อนบางชนิดในเขตเมืองเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ Moses Gogonya / Moses, Gogonya / The 2018 /Full Text
Subject
Trees -- Chiang Mai
Carbon sequestration
Chiang Mai -- Climate
2 Vulnerability prediction of medicinal plants used by Karen people in Chiang Mai province to climatic change using species distribution model (SDM) = การทำนายความเปราะบางของพืชสมุนไพรที่ชาวกะเหรี่ยงใช้ใน จังหวัดเชียงใหม่ ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยแบบจำลองการกระจายสิ่งมีชีวิต / Kornkanok Tangjitman / The 2014 /Full Text
Subject
Crops and climate -- Chiang Mai
Medicinal plants -- Climate factors


Page : 1