ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Chemistry, Pharmaceutical

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Comparative studies of bioavailability and dissolution of atenolol from six different phamaceutical preparations in healthy Thai volunteers / Rawisut Wonghawsuk / 1998 /Full Text
Subject
Pharmaceutical chemistry
Atenolol
Drugs -- Bioavailability
Dissertations, academic -- Pharmacology
Atenolol
Chemistry, pharmaceutical
2 Development of low cost flow-based analytical instrumentation and methods for pharmaceutical and environmental applications = การพัฒนาเครื่องมือและวิธีการวิเคราะห์ราคาถูกโดยอาศัยหลักการไหลเพื่อการประยุกต์ทางยาและสิ่งแวดล้อม / Rodjana Burakham / 2004 /Full Text
Subject
Pharmaceutical chemistry
Chemistry, Pharmaceutical


Page : 1