ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 55 รายการ จากคำว่า Chemistry, Analytic

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 A Study of ion exchange process involving defluoridation by bone char using flow injection technique = การศึกษากระบวนการแลกเปลี่ยนไอออนที่เกี่ยวข้องในการขจัดฟลูออไรด์ด้วยถ่านกระดูกโดยใช้เทคนิคโฟลอินเจคชัน / Romran Chusie / Grauate 2005 /Full Text
Subject
Chemistry
Chemistry, Analytic
Chemistry, Technical
Chemistry -- Study and teaching
Ion exchange
Flow injection analysis
Fluorides
2 Application of Chemometrics to Signal Evaluation in Chemical Analysis = การประยุกต์เคโมเมตริกส์เพื่อการประมวลสัญญาณในการวิเคราะห์ทางเคมี / Karuna Jainontee / 2012 /Full Text
Subject
Chemistry, Analytical
Chemistry, Technical
Chemistry -- Data processing
3 Applications of chemometrics to the chemical analysis of complicate samples = การประยุกต์เคโมเมริกส์สำหรับการวิเคราะห์ทางเคมีของตัวอย่างที่ซับซ้อน / Sila Kittiwachana / 2006 /Full Text
Subject
Chemistry, Analytical
Chemistry, Technical
4 Biological activities and chemical constituents of five Thai medicinal plants = ฤทธิ์ทางชีวภาพและองค์ประกอบทางเคมีสมุนไพรไทย 5 ชนิด / Sorachai Khamsan / 2012 /Full Text
Subject
Medicinal plants -- Thailand -- Analysis
Chemistry, Analytic
5 Chemical constituents and biological activities of Solanum spirale Roxb. = องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของผักดีด / Sukanya Keawsa-ard / 2012 /Full Text
Subject
Solanum spirale Roxb.
Anti-infective agents
Chemistry, Analytic
6 Chemical constituents and biological activities of some euphorbiaceae = องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพรวงศ์ยูฟอร์บิซิอีบางตัว / Duangsuree Sanseera / 2012 /Full Text
Subject
Medicinal plants
Chemistry, Analytic
7 Co-operational optimization of two cascaded hydropower plants = สภาวะที่เหมาะสมที่สุดของการเดินเครื่องสองโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบต่อเนื่อง / Bounchon Soukchaleun / 2010 /Full Text
Subject
Hydraulic turbines
Chemistry, Analytic
Hydroelectric power plants
Electric generators
Electric machinery
8 Construction of test kit for determination of sulfur dioxide in ambient air by passive sampling = การสร้างชุดทดสอบสำหรับการหาปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในอากาศโดยรอบโดยการเก็บตัวอย่างแบบแพสซีฟ / Prapaisri Borisuttichun / 2008 /Full Text
Subject
Chemistry
Chemistry -- Analysis
Chemistry, Analytic
Sulfur dioxide
9 Correlation between chemical composition of mudrocks and well log data in the Suphan Buri basin, Thailand = การเทียบสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทางเคมีของหินโคลน และข้อมูลหยั่งธรณีหลุมเจาะในแอ่งสุพรรณบุรี ประเทศไทย / Thet Naing Win / 2007 /Full Text
Subject
Geochemistry
Mudstone -- Analysis
Mudstone -- Testing
Chemicals
Chemistry, Analytic
10 Crystal chemistry of green jadeite jade from Myanmar = เคมีผลึกของหยกเจไดต์สีเขียวจากพม่า / Pimwaree Tichiwattanakarn / The 2014 /Full Text
Subject
Jade
Chemistry, Analytic
11 Design and fabrication of Graphene-Polyaniline Nanocomposite electrodes for flow-based determination of selected antioxidants = การออกแบบและการประดิษฐ์อิเล็กโทรดจากวัสดุผสมนาโนแกรฟีน-พอลิแอนิลีนเพื่อการหาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระที่เลือกสรรโดยอาศัยการไหล / Poachanee Norfun / The 2014 /Full Text
Subject
Nanocomposites (Materials)
Nanostructured materials
Chemistry, Analytic
Antioxidants
12 Design and fabrication of the advanced flow analysis systems for the determination of some inorganic species on waters / Tapparath Lelasattarathkul / 2006 /Full Text
Subject
Flow injection analysis
Chemistry, Analytical
13 Determination of glucosamine by sequential injection chromatography with fluorescence detector = การหาปริมาณกลูโคซามีนโดยซีเควนเชียลอินเจกชันโครมาโทกราฟีที่ใช้ตัวตรวจวัดฟลูออเรสเซนซ์ / Arthit Bunma / 2012 /Full Text
Subject
Glucosamine
Chemistry, Analytic
Fluorescence
14 Determination of trace amounts of tin in granitic rocks = การหาปริมาณดีบุกจำน้อยในหินแกรนิต / Pornsawat Suwinonprecha / 1981 /Full Text
Subject
Tin -- Analysis
Chemistry, Analytic
Granite
15 Development of a stopped-flow system for vitamin C determination in some fruits = การพัฒนาระบบสตอปโฟลว์สําหรับการหาปริมาณวิตามินซีในผลไม้บางชนิด / Wiyarat Kumutanat / 2009 /Full Text
Subject
Chemistry, Analytic -- Quantitative
Chemistry, Analytic
Vitamin C
16 Development of chromatographic techniques for quantitative analysis of Amphotericin B and Nystatin = การพัฒนาเทคนิคโครมาโทกราฟีสำหรับหาปริมาณแอมโฟเทอริซิน บี และนีสเตติน / Jirattikorn Vong-onta / The 2011 /Full Text
Subject
Chromatographic analysis
Chemistry, Analytic
Amphotericin B
Nystatin
17 Development of chromatographic techniques for quantitative analysis of ketoconazole = การพัฒนาเทคนิคทางโครมาโทกราฟีสำหรับวิเคราะห์หาปริมาณคีโตโคนาโซล / Suwanna Saysin / 2011 /Full Text
Subject
Chromatographic analysis
Chemistry, Analytic
Ketoconazole
18 Development of Electroanalysis Incorporating Flow Systems for determinations of Arsenic Phosphorus and Nitrogen Species and Chloride Cadmium Copper Lead and Zinc Ions = การพัฒนาการวิเคราะห์ทางไฟฟ้าร่วมกับระบบการไหลสำหรับหาปริมาณสปีชีส์ของสารหนู ฟอสฟอรัส และไนโตรเจน และ ไอออนของคลอไรด์ แคตเมียม ทองแดง ตะกั่ว และสังกะสี / Jaroon Unsomboon / 2009 /Full Text
Subject
Chemistry, Analytic
Electrochemistry
Electrochemical analysis
19 Development of environmental friendly flow injection analysis sysytem and modern chromatographic methods for analyzing some metal ions and pharmaceuticals = การพัฒนาระบบโฟลว์อินเจกชันอะนาลิซิสและโครมาโทกราฟีวิธีใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับการวิเคราะห์ไอออนของโลหะบางชนิดและเภสัชภัณฑ์ / Wish Thanasarakhan / 2010 /Full Text
Subject
Metal ions
Chemistry, Analytic
Chromatographic analysis
20 Development of flow injection and sequential injection methods for determin of aluminum in water samples = การพัฒนาวิธีโฟลอินเจคชันและวิธีซีเควนเชียลอินเจคชันสำหรับการหาปริมาณอะลูมินัมในตัวอย่างน้ำ / Arunee Suratpipit / 2008 /Full Text
Subject
Chemistry
Chemistry -- Analysis
Chemistry, Analytic
Flow injection analysis
Science
Sequential injection analysis
Water -- Analysis
Water chemistry


Page : 1 2 3