ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 6 รายการ จากคำว่า Chemisorption

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Adsorption behavior of methylene blue on heat-treated leonardite = พฤติกรรมการดูดซับของเมทิลีนบลูบนลีโอนาร์ไดต์ที่ผ่านกระบวนการความร้อน / Sujitra Tandorn / 2012 /Full Text
Subject
Chemisorption
Heat
2 Adsorption of cadmium (II) and zinc (II) Ions by bottom ash in single and binary solutions = การดูดซับแคดเมียม (II) และซิงก์ (II) ไอออนด้วยเถ้าหนักในสารละลายแบบเดี่ยวและแบบคู่ / Hatairat Sukpreabprom / The 2014 /Full Text
Subject
Chemisorption
Cadmium
Ions
Solution (Chemistry)
3 Arsenic Removal from Gold Mine Water by Using Red Clay as Adsorbent = การขจัดสารหนูในน้ำจากเหมืองแร่ทองคาโดยใช้ดินแดงเป็นตัวดูดซับ / Santana Tantiwit / 2011 /Full Text
Subject
Sewage disposal
Chemisorption
Soils
4 Efficincy of natural adsorbents for the adsorption of aflatoxin B1 = ประสิทธิภาพของตัวดูดซับธรรมชาติสำหรับการดูดซับสารอะฟลาท็อกซินบี 1 / Peeyanun Noyrod / 2008 /Full Text
Subject
Chemisorption
Aflatoxins
5 Preparation of adsorbent material from mixture of bottom Ash and FGD gypsum for dye adsorption = การเตรียมวัสดุดูดซับจากของผสมของเถ้าหนักกับเอฟจีดียิปซัมสำหรับ การดูดซับสีย้อม / Waraporn Sittinang / Chiangmai The 2011 /Full Text
Subject
Dyes and dying
Chemisorption
Gypsum
6 Removal of arsenic from natural water by adsorption on leonardite char from coal mining waste = การกำจัดสารหนูจากน้ำธรรมชาติโดยการดูดซับบนลีโอนาไดต์ชาร์จากกากเหมืองถ่านหิน / Yuttasak Chammui / The 2014 /Full Text
Subject
Chemisorption
Arsenic


Page : 1