ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 6 รายการ จากคำว่า Chemical reactions

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Cellular and molecular mechanisms of quercetin and its glycoside derivatives: the inhibition of P-glycoprotein- and MRP1-mediated efflux of pirarubicin = กระบวนการออกฤทธิ์ระดับเซลล์และโมเลกุลของควอซิตินและสารอนุพันธ์ที่มีน้ำตาลมาต่อ : การยับยั้งการขับยาพีราบูบิซีนของพี-ไกลโคโปรตีนและเอ็มอาร์พีวัน / Winit Choiprasert / The 2009 /Full Text
Subject
Derivatization
Quercetin -- Derivatization
Chemical reactions
Cancer -- Genetic aspects
Antineo[lastic Combined Chemotherapy Protocols
Drug Resistance, Neoplasm
Quercetin
2 Proteomic Analysis of Proteins Associated with Aroma Compound Biosynthesis in Rice cv. Khao Dawk Mali 105 = การวิเคราะห์ทางโปรติโอมิกของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ทางชีวภาพของสารหอมในข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 / Aphinya Wongpia / 2014 /Full Text
Subject
Biochemistry -- Synthesis
Chemical reactions
Rice -- Varieties
3 Syntheses of both forms of enantiomerric TADDOL-Anthracene adducts as chiral catalys = การสังเคราะห์สารคู่อิแนนทิโอเมอร์แทดดอล-แอนทราซีนแอดดัคเพื่อเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาไครัล / Phatcharin Wiriyasukhsawat / The 2010 /Full Text
Subject
Chemistry, Organic
Organic compounds
Chemical reactions
4 Synthesis and characterization of lead iron niobate powders by novel oxalate method / Pitak Youmee / 2003 /Full Text
Subject
Chemical reactions
Lead iron niobate powders -- Synthesis
Oxalates
5 Synthesis of N-Containing polymer iron complexes for cyclohexane oxidation = การสังเคราะห์สารประกอบเชิงซ้อนเหล็กพอลิเมอร์ที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสำหรับออกซิเดชันของไซโคลเฮกเซน / Chinnapat Sirathanyarote / The 2011 /Full Text
Subject
Chemical reactions
Oxidation
Cyclohexane
6 Synthesis of zinc hydroxystannate by microwave radiation for use as photocatalytic materials = การสังเคราะห์ซิงค์ไฮดรอกซีสแตนเนตโดยใช้รังสีไมโครเวฟเพื่อใช้เป็นสารเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง / Nitjawan Plubphon / The 2017 /Full Text
Subject
Chemical reactions
Catalysis


Page : 1