ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 7 รายการ จากคำว่า Cervix uteri -- Cancer

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Automatic target detection and counting using correlation filter and its application to cervical cancer cells detection in Pap smears = การตรวจจับและนับเป้าหมายแบบอัตโนมัติโดยใช้ตัวกรองสหสัมพันธ์และการประยุกต์ใช้ในการตรวจจับเซลล์มะเร็งปากมดลูกในแปปสเมียร์ / Thanatip Chankong / The 2013 /Full Text
Subject
Detectors
Engineering instruments
Cervix uteri -- Cancer
2 Cytotoxic activity screening of some rubiaceae plants in Northern Thailand / Patcharawan Tanamatayarat / 2002 /Full Text
Subject
Cell-mediated cytotoxicity
Cancer
Breast -- Cancer
Cervix uteri -- Cancer
Rubiaceae -- Thailand, Northern
3 Effect of bitter melon (Momordica charantia Linn.) on level and function of natural killer (NK) cells in cervical cancer patients with radiotherapy / Duriya Fongmoon / 2001 /Full Text
Subject
P-glycoprotein
Cancer cells
Cervix uteri -- Cancer
Cancer -- Radiotherapy
4 Effect of curcumin on P-glycoprotein in carcinoma of cervix cells (KB-carcinoma cell lines) Induced by vinblastine / Pornthip Waiwut / 2001 /Full Text
Subject
P-glycoprotein
Cancer cells
Drug resistance in cancer cells
Cervix uteri -- Cancer
Curcumin
5 Effect of turmeric curcuminoids on MDR1 promoter activity and P-glycoprotein functions in human cervical carcinoma cells / Songyot Anuchapreeda / 2002 /Full Text
Subject
P-glycoprotein
Cancer cells
Drug resistance in cancer cells
Cervix uteri -- Cancer
Curcumin
Curcumin
Genes, MDR
P-glycoprotein
Cervix neoplasms
Dissertations, academic -- Philosophy in biochemistry
6 Expression and biological activity of urokinase-type plasminogen activator in CD147-knockdown cervical cancer cells (HeLa) by intrabody technology = การแสดงออกและคุณสมบัติทางชีวภาพของพลาสมิโนเจนแอค ติเวเตอร์ ชนิดยูโรไคเนส ในเซลล์มะเร็งปากมดลูก (ฮีลา) ที่ถูกลดการแสดงออกของซีดี 147 โดยเทคโนโลยี อินทราบอดี / Tipattaraporn Panich / The 2013 /Full Text
Subject
Cervix uteri -- Cancer
7 Genotyping and E6E7 mNRA expression of human papillomaviruses in cervical cancer cells / Chatsri Kuansuwan / 2000 /Full Text
Subject
Cancer -- Cytopathology
Cervix uteri -- Cancer
Papillomaviruses
Patients -- Chiang Mai
Neoplasms
Cervix uteri


Page : 1