ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 5 รายการ จากคำว่า Cerebral Palsy

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Effect of backward gait training with body weight support on a treadmill in children with cerebral palsy = ผลของการฝึกเดินถอยหลังบนสายพานเลื่อนร่วมกับเครื่องพยุงน้ำหนักในเด็กสมองพิการ / Siriporn Klangkhokkruad / 2008 /Full Text
Subject
Cerebral palsied children
Gait
Cerebral palsy
Exercise test
Child
2 Effects of electrical stimulation on knee extensor in individuals with spastic diplegia = ผลของการกระตุ้นกล้ามเนื้อเหยียดเข่าด้วยไฟฟ้าในผู้ที่มีภาวะสมองพิการประเภทขาเกร็งมากกว่าแขน / Panida Hanphitakphong / The 2010 /Full Text
Subject
Muscles
Brain -- Diseases
Knee
Electric Stimulation
Cerebral Palsy
3 Effects of knee extensor electrical stimulation in combination with isometric exercise in individuals with spastic diplegia = ผลของการกระตุ้นกล้ามเนื้อเหยียดเข่าด้วยไฟฟ้าร่วมกับการออกกำลังกายแบบไอโซเมติกในผู้ที่มีภาวะสมองพิการประเภทขาเกร็งมากกว่าแขน / Kanokorn Numdee / The 2010 /Full Text
Subject
Isometric exercise
Exercise
Kinesiology
Knee
Exercise
Electric Stimulation
Cerebral Palsy
4 การศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยา หน้าที่และความหมายของ การเล่นในเด็กสมองพิการผ่านมุมมองผู้ดูแล = A phenomenological study of functions and meanings of play in children with cerebral palsy from the perspectives of caregivers / พัชรินทร์ ใจดี / 2554 /Full Text
Subject
Cerebral palsy
Play and Playthings
เด็กพิการ -- การดูแล
ปัญญาอ่อน
5 คุณภาพชีวิตของเด็กสมองพิการ / พึงพิศ ศรีสืบ / 2543 /Full Text
Subject
เด็กพิการทางสมอง -- เชียงใหม่
เด็กปัญญาอ่อน -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- Public Health
Cerebral palsy
Quality of life
Child -- Chiang Mai
Cerebral palsy -- In infancy & childhoocl


Page : 1