ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Ceramics in medicine

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Fabrication and characterization of ceramic nanocomposites in dental porcelain-based systems = การประดิษฐ์และการหาลักษณะเฉพาะของเซรามิกนาโนคอมโพสิตในระบบที่มีพอร์ซเลนทางทันตกรรมเป็นองค์ประกอบหลัก / Attavit Pisitanusorn / 2007 /Full Text
Subject
Biomedical materials
Ceramics
Ceramics -- Analysis
Ceramics -- Chemistry
Ceramics in medicine
Pharmaceutical chemistry
2 Sintering mechanism of CaCO3 and NH4H2PO4 powders for synthesis of hydroxyapatite ceramics and animal testing = กลไกการเผาผนึกของผงแคลเซียมคาร์บอเนตกับผงแอมโมเนียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟตเพื่อสังเคราะห์เป็นเซรามิกไฮดรอกซีอะพาไทต์และการทดสอบในสัตว์ / Rungsarit Koonawoot / The 2015 /Full Text
Subject
Hydroxyapatite
Ceramics in medicine
Ceramic materials
3 Synthesis and properties of hydroxyapatite based composites for dental ceramic applications = การสังเคราะห์และสมบัติของวัสดุผสมที่มีไฮดรอกซีอะพาไทต์เป็นฐานสำหรับประยุกต์เป็นเซรามิกทันตกรรม / Suchittra Inthong / The 2017 /Full Text
Subject
Ceramics in medicine
Biomedical materials
Hydroxyapatite


Page : 1