ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Ceramic factory -- Lampang

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 ภาวะสุขภาพของประชาชนในชุมชนที่อยู่รอบโรงงานเครื่องปั้นดินเผา จังหวัดลำปาง = People's health living around the ceramic factory area in Lampang province / ชุมพล กาไวย์ / 2546 /Full Text
Subject
มลพิษทางอากาศ -- ลำปาง
อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา -- แง่อนามัย
โรงงานเครื่องปั้นดินเผา -- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ชาวชนบท -- สุขภาพและอนามัย
ชาวชนบท -- ลำปาง
Dissertations, academic -- Public Health
Health -- Lampang
Ceramic factory -- Lampang
2 ภาวะสุขภาพของพนักงานในโรงงานเครื่องปั้นดินเผา บ้านชมพู ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง = People health working in ceramic factories in Chompoo Village, Chompoo subdistrict, Mueang District, Lampang Province / วิชนันท์ จุลบุตร / 2546 /Full Text
Subject
มลพิษทางอากาศ -- ลำปาง
อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา -- แง่อนามัย
โรงงานเครื่องปั้นดินเผา -- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ชาวชนบท -- ลำปาง -- สุขภาพและอนามัย
ชาวชนบท -- ลำปาง
Dissertations, academic -- Public Health
Health -- Lampang Province Mueang District
Ceramic factory -- Lampang


Page : 1