ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Cellular phone

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Effects of cell phone conversation on driving performance = ผลของการสนทนาผ่านโทรศัพท์มือถือต่อการขับรถ / Theerasak Boonwang / 2007 /Full Text
Subject
Automobile driving
Cellular phone
2 Mobile phone exposure as a risk factor of migraine: an intervention study in virntiane municipality, Lao PDR = การใช้โทรศัพท์มือถือเป็นปัจจัยเสี่ยงต่ออาการปวดศีรษะแบบไมเกรน การศึกษาเชิงทดลองที่ นครหลวงเวียงจันทร์ สาธาณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / Somchit Vorachit / 2008 /Full Text
Subject
Health Sciences
Cellular telephone
Migraine disorders
Cellular phone
Intervention studies
3 Structural optimisation and autoresonant control for mobile phone vibration alert = โครงสร้างที่เหมาะสมและการควบคุมแบบกำทอนอัตโนมัติสำหรับการสั่นเตือนของโทรศัพท์มือถือ / Chakkapong Chamroon / 2008 /Full Text
Subject
Cellular telephone
Cellular telephone system
Mobile communication systems


Page : 1