ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Carnitine

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 ผลระยะสั้นของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอล-คาร์นีทีนต่อสมรรถภาพร่างกายด้านความแข็งแรงและความทนทานของนักกีฬา = Short effect of L-carnitine supplement on physical performance on strength and endurance of athletes / ปรมัตถ์ มีปากดี / 2555 /Full Text
Subject
Physical Exertion
Exercise
Carnitine
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
คาร์นิทีน
นักกีฬา


Page : 1