ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Cardiac arrest

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Effects of caloric restriction, fibroblast growth factor 21 and sodium-glucose Co-transporter 2 Inhibitor on cardiac function in obeseInsulin resistant rats with or without cardiac Ischemic reperfusion Injury = ผลของการจำกัดแคลอรี่ไฟโบรบลาสต์โกรทแฟคเตอร์ 21 และสารยับยั้งการขนส่งร่วมของโซเดียมและกลูโคสชนิดที่ 2 ต่อการทำงานของหัวใจในหนูอ้วนที่มีภาวะดื้อต่ออินซูลิน ร่วมกับการมีหรือไม่มีภาวะบาดเจ็บจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและมีเลือดมาหล่อเลี้ยงใหม่ / Pongpan Tanajak / The 2018 /Full Text
Subject
Obesity
Insulin resistance
Cardiac arrest


Page : 1