ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 5 รายการ จากคำว่า Carcinoma

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Evaluation of the potential use of the monoclonal antibody against cholangiocarcinoma associated antigen to detect tumor markers in patient sera by the ELISA test = การประเมินศักยภาพของการใช้โมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อโปรตีนของมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อตรวจหาทูเมอร์มาร์คเกอร์ในซีรั่มผู้ป่วยด้วยวิธี ELISA / Wichuda Bamrungphon / 2004 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Microbiology
Antibodies, monoclonal
Cholangiocarcinoma
Tumor markers, biolobical
Enzyme-linked immunosorbent assay
2 Expression of ADAM9 in Oral Squamous Cell Carcinoma = การแสดงออกของ ADAM9 ในมะเร็งช่องปากชนิดสควอมัสเซลล์คาร์ซิโนมา / Pattaramon Tanasubsinn / 2016 /Full Text
Subject
Mouth neoplasms
Carcinoma, squamous cell
Oral mucosa -- Diseases
3 Molecular Mechanisms of RCL of maspin on anti-invasion of human breast carcinoma cell = กลไกระดับโมเลกุลของอาร์ซีแอลของแมสปินต่อการต้านการรุกรานของเซลล์มะเร็งเต้านมมนุษย์ / Chakkrit Khanaree / 2013 /Full Text
Subject
Molecular Mechanisms of Pharmacological Action
Carcinoma
SERPIN-B5
Breast neoplasms -- therapy
Antineoplastic agents
Breast -- Cancer
4 Prevalence of lobular carcinoma in situ and its variants of breast cancer in Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital from 2006 to 2010 / Suchanan Rattanasalee / 2012 /Full Text
Subject
Carcinoma, Lobular
Breast Neoplasms
Dissertations, academic -- Anatomical Pathology
5 ความต้องการด้านจิตวิญญาณของผู้ที่เป็นมะเร็งท่อน้ำดี = Spiritual needs of persons with cholangiocarcinoma / ชนุกร แก้วมณี / 2557 /Full Text
Subject
Spirituality
Cholangiocarcinoma


Page : 1