ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 4 รายการ จากคำว่า Carcinogenesis.

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Characterization of a predominant cause of rat gastric mucosal cell carcinogenesis = ลักษณะเฉพาะที่เป็นสาเหตุหลักของการทำให้เกิดมะเร็ง เซลล์เยื่อบุกระเพาะอาหารของหนู / Sompong Sriburee / 2009 /Full Text
Subject
Carcinogenesis
Cancer calls
Neoplasms
2 Cytotoxic effect of hyperthermia on carcinogenesis = ผลกระทบที่เป็นพิษต่อเซลล์ของภาวะไฮเปอร์เธอร์เมียในการเกิดมะเร็ง . / Bundit Boonsinthai / 1992. /Full Text
Subject
Antibody-dependent cell cytotoxicity.
Heat -- --Physiological effect.
Carcinogenesis.
Dissertations, academic -- Biochemistry
Fever
Carcinogens
Animal, laboratory -- Rats
3 Effect of curcumin on skin tumorigenesis in mice / Onanong Namwong / 1997 /Full Text
Subject
Curcuma
Skin -- Cancer
Carcinogenesis
Mice as laboratory animals
4 Inhibitory mechanism of Pinostrobin Isolated from Boesenbergia pandurata on Deithylnitrosamine induced Initiation Stage of Rat Hepatocarcinogenesis = กลไกยับยั้งการเกิดมะเร็งระยะเริ่มต้นในตับหนูขาวที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยไดเอธิลไนโตรซามีนของสารพิโนสโตรบินที่แยกได้จากกระชาย / Suphachai Charoensin / 2008 /Full Text
Subject
Carcinogenesis -- Animal models
Carcinogenesis
Cancer


Page : 1