ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Carboxymethyl

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Improvement of mechanical properties of gelatin scaffold with carboxymethyl cellulose for skin substitute = การปรับปรุงสมบัติเชิงกลของโครงเลี้ยงเซลล์เจลาตินด้วยคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสสำหรับวัสดุทดแทนผิวหนัง / Fasai Wiwatwongwana / school university 2012 /Full Text
Subject
Gelatin
Carboxymethylcellulose
2 Potential of carboxymethyl modified mungbean starch as a carrier in a controlled release drug delivery system = ศักยภาพของแป้งถั่วเขียวดัดแปรด้วยคาร์บอกซีเมทธิลในการเป็นสารตัวพาในระบบนำส่งยาแบบควบคุมการปลดปล่อย / Pasit Anutrakulchai / 2010 /Full Text
Subject
Drug delivery systems
Drug -- Coatings
Pharmaceutical technology
Mung bean
Carboxymethyl


Page : 1