ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 5 รายการ จากคำว่า Carbon sequestration

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Application of spectral decomposition to detect thin hydrocarbon-bearing sand strata in block M9, offshore Myanmar = การประยุกต์การแยกสเปกตรัมเพื่อตรวจหาชั้นทรายกักเก็บไฮโดรคาร์บอนชั้นบางในบล็อกเอ็ม 9 นอกชายฝั่งเมียนมาร์ / Saw La Ka Paw / The 2013 /Full Text
Subject
Sand
Carbon sequestration
2 Assessment of sediment carbon retention potentials and limnological monitoring of some check dam types = การประเมินศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอนของตะกอนและการตรวจติดตามเชิงชลธีวิทยาของฝายชะลอน้ำบางประเภท Chotiaut Techakijvej / Chotiwut Techakijvej / The 2016 /Full Text
Subject
Geological carbon sequestration
Limnology
Water -- Storage
3 Carbon sequestration potentials of some common urban tropical tree species for climate change mitigation in Chiang Mai = ศักยภาพการสะสมคาร์บอนของต้นไม้เขตร้อนบางชนิดในเขตเมืองเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ Moses Gogonya / Moses, Gogonya / The 2018 /Full Text
Subject
Trees -- Chiang Mai
Carbon sequestration
Chiang Mai -- Climate
4 Growth, biological production and carbon stock potentials of Para rubber plantations on Phon Phisai and Chakkarat soil series, Nong Khai and Bueng Kan Provinces = การเติบโต ผลผลิตชีวภาพและศักยภาพการสะสมคาร์บอนของสวนยางพาราที่ปลูกบนชุดดินโพนพิสัยและจักราช จังหวัดหนองคายและบึงกาฬ / Chakarn Saengruksawong / The 2013 /Full Text
Subject
Carbon sequestration
Soils -- Carbon content
Rubber -- Growth
5 Plant species diversity and storages of carbon, nutrients and water in fragmented montane forest ecosystems nearby Doi Inthanon, Chiang Mai Province = ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้และการกักเก็บคาร์บอน ธาตุอาหารและน้ำในระบบนิเวศป่าดิบเขาที่เหลือเป็นหย่อมป่าบริเวณดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ / Taparat Seeloy-ounkeaw / The 2014 /Full Text
Subject
Plant diversity -- Chiang Mai
Carbon sequestration
Biotic communities
Doi Inthanon


Page : 1