ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Carbamates

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Adsorption enhancement of carbamate on bentonite clay modified with coscinium fenestratum extract = การเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับคาร์บาเมตบนดินเบนโทไนต์ที่ผ่านการดัดแปรด้วยสารสกัดจากแห้ม / Suphara Tha-in / The 2013 /Full Text
Subject
Carbamates
bentonite
2 Anlaysis of carbofuran, parathion methyl and pyrethroids residues in strawberries by capillary electrophoresis / Patcharaporn Wongsomboon / 2006 /Full Text
Subject
Carbamates
Organophosphorus compounds
Pesticides -- Environmental aspects
Capillary electrophoresis


Page : 1