ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Cancer invasiveness

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Determination of cell growth and death in cancer and keloid tissue with molecular probes for magnetic resonance imaging = การตรวจการเจริญและการตายของเซลล์ในเนื้อเยื่อมะเร็งและแผลเป็นด้วยโมเลกุลรายงานผลสําหรับการสร้างภาพเอ็มอาร์ไอ / Dutsadee Suttho / The 2013 /Full Text
Subject
Cancer -- Magnetic resonance imaging
Cancer cells -- Magnetic resonance imaging
Cancer invasiveness
Magnetic resonance imaging


Page : 1