ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Cancer -- Cytodiagnosis

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Identification and characterization of human protein recognized by a polyclonal antibody CM5 raised against mouse p53 tumor suppressor protein = การระบุชนิด และลักษณะของโปรตีนในมนุษย์ที่ทำปฏิกิริยาโพลีโคลนอลแอนติบอดีซีเอ็ม 5 ที่จำเพาะต่อโปรตีนต้านมะเร็ง พี 53 ของหนู / Benjamart Suradej / 2012 /Full Text
Subject
Cancer -- Cytodiagnosis
Cancer
2 ความคิดเห็นต่อการตรวจมะเร็งปากมดลูกของสตรี ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Opinions of pap smear examination among women in saluang sub-district, Mae Rim district, Chiang Mai province / จีรนันท์ มงคลดี / 2548 /Full Text
Subject
Pap test -- Marim, Chiang Mai
Cancer -- Cytodiagnosis
Dissertations, academic -- nursing
Cervix neoplasms


Page : 1