ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 8 รายการ จากคำว่า Calcium

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Attachment ability of human apical papilla cells to root dentin surfaces treated either with 3Mix or Calcium hydroxide = ความสามารถในการยึดติดของเซลล์เนื้อเยื่อรอบปลายรากฟันมนุษย์ส่วนผิวเนื้อฟันส่วนรากที่รักษาด้วยทรีมิกซ์หรือแคลเซียมไฮดรอกไซด์ / Pattama Kitikuson / The 2015 /Full Text
Subject
Dental pulp
Calcium hydroxide
2 Development of flow injection analysis systems for the determination of phosphate nitrite nitrate chromium and calcium / Orawan Tue-Ngeun / 1997 /Full Text
Subject
Flow injection analysis
Phosphates -- Analysis
Nitrates -- Analysis
Nitrites -- Analysis
Chromium -- Analysis
Calcium -- Analysis
3 Development of flow injection procedures for the determination of calcium, magnesium, iron, zinc and ethanol = การพัฒนาวิธีโฟลอินเจคชันเพื่อการหาปริมาณแคลเชียม แมกนีเซียม เหล็ก สังกะสี และเอทานอล / Kwuanjit Manee-on / 2005 /Full Text
Subject
Calcium -- Analysis
Magnesium -- Analysis
Iron -- Analysis
Zinc -- Analysis
Ethanol -- Analysis
Flow injection analysis
4 Development of flow injection systems for the determination of calcium lead and uranium in mineral samples / Jaroon Jakmunee / 1997 /Full Text
Subject
Flow injection analysis
Calcium -- Analysis
Lead -- Analysis
Uranium -- Analysis
5 Effects of microstructure design on properties of Barium Calcium Zirconate Titanate-based compound = ผลของการออกแบบโครงสร้างจุลภาคต่อสมบัติของสารประกอบที่มีแบเรียมแคลเซียมเซอร์โคเนตไททาเนตเป็นฐาน / Piyaporn Jaimeewong / The 2017 /Full Text
Subject
Microstructure
Barium Calcium Zirconate Titanate
6 Influence of calcium on Aspergillus flavus infection in peanut = อิทธิพลของแคลเซียมต่อการเข้าทาลายของเชื้อรา Aspergillus flavus ในถั่วลิสง / Prachan Janpengphat / The 2011 /Full Text
Subject
Calcium
Peanuts
Fungi
7 Pharmacokinetic interaction between orally administered isoflavones and vitamin D plus calcium supplement in Thai Postmenopausal = อันตรกิริยาทางเภสัชจลนศาสตร์ระหว่างไอโชฟลาโวนรูปแบบรับประทานกับการเสริมวิตามินดีและแคลเซียมในหญิงวัยหมดประจำเดือนชาวไทย / Paveena Pongnad / 2010 /Full Text
Subject
Pharmacokinetics
Isoflavones
Vitamins
Calcium
8 Synthesis of high purity Calcium Peroxide for use as Oxygen releasing material = การสังเคราะห์แคลเซียมเปอร์ออกไซด์ความบริสุทธิ์สูงเพื่อใช้เป็นวัสดุปลดปล่อยออกซิเจน / Pongpen Kaewdee / The 2016 /Full Text
Subject
Calcium Peroxide -- Synthesis
Chemistry, Analytic
Oxygen releasing material


Page : 1