ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Butanol

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Gas chromatographic analysis of acetone-butanol fermentation products = การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์จากอะซีโตน-บิวทานอลเฟอร์เมนเตชัน โดยวิธีโครมาโตกราฟีก๊าซ / Jiraprapa Prasopsorn / 1985 /Full Text
Subject
Gas chromatography
Acetone-butanol
Fermentation
2 Optimization of butanol production from rice straw extract by clostridium acetobutylicum JCM 1419 = สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตบิวทานอลจากสารสกัดฟางข้าวโดยเชื้อ clostridium acetobutylicum สายพันธุ์ JCM 1419 / Aungkana Mookploy / Chiang mai 2009 /Full Text
Subject
Butanol
Alcohols
3 Phenyl butenol derivatives : investigation on the uterine relaxant activity Waraporn Sae Lee / Waraporn Sae Lee. / 1990 /Full Text
Subject
Phenyl butanol.
Uterus -- Effect of drugs on.
Drugs -- Structure-activity relationships.
Pharmaceutical chemistry
Dissertations, academic -- Pharmacology
Myometrium
Uterus


Page : 1