ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Burns and scalds -- Patients

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Stress and coping among burned patients He Lianxiang / He, Lianxiang / 1999 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Burns and scalds -- Patients -- China
Stress (Psychology)
2 การเปรียบเทียบการเกิดภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดของผู้ป่วยไฟไหม้ น้ำร้อนลวกที่ได้รับและไม่ได้รับยาปฏิชีวนะแบบป้องกัน = The Comparison of septicemia in burn patients treated with and without antibiotic prophylaxis / ฐิติญา หงษาวงศ์ / 2553 /Full Text
Subject
Septicemia -- Patients
Burns and scalds -- Patients
Antibiotics


Page : 1