ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Burn out (Psychology)

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 A Contingency model of frontline service employee emotional exhaustion in the face of customer aggression = แบบจำลองตามสถานการ์เกี่ยวกับความอ่อนล้าทางอารมณ์ของพนักงานบริการส่วนหน้าเมื่อเผชิญกับความก้าวร้าวของลูกค้า / Chuanchuen Akkawanitcha / school university 2014 /Full Text
Subject
Burn out (Psychology)
2 Conflict management and burnout among nurses in University hospitals, the people's republic of China = การจัดการความขัดแย้งและความเหนื่อยหน่ายของพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน Luo Yanfang / Luo, Yanfang / 2011 /Full Text
Subject
Conflict management
Nurses -- China
Dissertations, academic -- nursing
Conflict
Burn out (psychology)
3 Job stressors and burnout among staff nurses in four urban Chinese teaching hospitals Li Xiaomei / Li, Xiaomei / 1996 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Nurses -- China
Job stress
Burn out (Psychology)
Stress (Psychology)
Teaching hospitals -- China


Page : 1