ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Buddhism and social problems

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 บทบาทของพระสงฆ์ในการสงเคราะห์ชุมชน ปัญหาโรคเอดส์ กรณีศึกษาพระครูโสภณปริยัติสุธี วัดดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ / จิรานุช วงศ์อุทัย / 2542 /Full Text
Subject
พระครูโสภณปริยัติสุธี
วัดดอยสะเก็ด
Buddhism and social problems
Buddhist monks -- Chiang Mai
AIDS Disease -- Chiang Mai
พุทธศาสนากับสังคม
พุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชน
สงฆ์ -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)


Page : 1