ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Broccoli

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Bioactive glucosinolates and antioxidant properties in broccoli seeds cultivated in Thailand = สารกลูโคซิโนเลตที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพและสมบัติต้านอนุมูลอิสระในเมล็ดพันธุ์บรอคโคลีที่ปลูกในประเทศไทย / Sarunya Chuanphongpanich / 2005 /Full Text
Subject
Antioxidants
Glucosinolates
Broccoli
Pharmaceutical chemistry


Page : 1