ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Brain -- Blood-vessels

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Components of community care for stroke survivors = องค์ประกอบของการดูแลโดยชุมชนสำหรับผู้ที่รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง / Nootchayong Yaowapanon / The 2016 /Full Text
Subject
Brain -- Blood-vessels
Public health
2 Effect of agomelatine on cerebral ischemia and reperfusion injury in rats = ผลของอะโกเมลาทินต่อการบาดเจ็บของสมองจากภาวะขาดเลือดแล้วมีเลือดกลับมาหล่อเลี้ยงในหนูขาว / Wijitra Chumboatong / The 2016 /Full Text
Subject
Cerebrovascular disease
Brain -- Blood-vessels
3 Effects of Dihydrocapsaicin on blood brain barrier and cerebral damage in acute and recovery phase from focal cerebral ischemia and reperfusion in rats = ผลของสารไดไฮโดรแคปไซซินต่อการทำลายตัวกั้นกลางระหว่างเลือดกับสมอง และสมองในระยะเฉียบพลันและระยะฟื้นฟูจากภาวะสมองขาดเลือดและได้รับเลือดกลับมาเลี้ยงใหม่ในหนูขาว / Adchara Janyou / The 2018 /Full Text
Subject
Cerebrovascular disease
Brain -- Blood-vessels
Brain -- Diseases


Page : 1