ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Boundary value problems

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Computer program for solving Sturm-Liouville problem / Kriengsak Wattanawitoon / 2001 /Full Text
Subject
Boundary value problems
C++ (Computer program language)
2 Existence of multiple solutions of nonlinear boundary value problems / Somkid Inthap / 2003 /Full Text
Subject
Boundary value problems
Differential equations
3 Existence of solutions for some fourth order boundary value problems / Somyot Udomprutyaporn / 2003 /Full Text
Subject
Boundary value problems
Differential equations


Page : 1