ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Boudary value problems

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Existence of solutions for some higher order boundary value problesm = การมีจริงของผลเฉลยสำหรับปัญหาค่าขอบอันดับสูงบางชนิด / Sita Charkrit / 2006 /Full Text
Subject
Boudary value problems
Differential equations


Page : 1