ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 4 รายการ จากคำว่า Botanical chemistry

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Chemical constituents and bioactivity of some Ophiorrhiza species = องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชสกุล Ophiorrhiza บางชนิด / Nichakan Phoowiang / 2009 /Full Text
Subject
Ophiorrhiza
Botany -- Anatomy
Medicinal plants
Plants -- Analysis
Bioactive compounds
Botanical chemistry
Ophiorrhiza
2 Chemical constituents and biological activities of Globba reflexa Rhizomes = องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของเหง้า Globba reflexa / Nitaya Manokam / 2011 /Full Text
Subject
Globba reflexa
Extraction (Chemistry)
Botanical chemistry
3 Effect of cooking process on phytochemical contents and anticarcinogenic potential of Jasmine rice and Kum Doisaket rice = ผลของกระบวนการหุงต้มต่อปริมาณสารพฤกษเคมีและศักยภาพการต้านมะเร็งของข้าวหอมมะลิและข้าวกํ่าดอยสะเก็ด / Yuwada Rungrote / The 2017 /Full Text
Subject
Rice -- Medical aspects
Plant extracts
Botanical chemistry
Phytochemicals
4 Plant extracts for control of mosquito-borne disease vectors / Benjawan Tookyang / 1997 /Full Text
Subject
Botanical chemistry
Plants -- Analysis
Mosquitoes -- Control
Mosquitoes as carriers of disease


Page : 1