ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 9 รายการ จากคำว่า Boron

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Boron deficiency in maize = การขาดโบรอนในข้าวโพด / Sittichai Lordkaew / 2007 /Full Text
Subject
Crops
Crops -- Analysis
Crops -- Effect of boron on
Soils -- Boron content
2 Boron mobility in tropical crop species = การลำเลียงธาตุโบรอนในพืชเขตร้อน / Sawika Konsaeng / 2007 /Full Text
Subject
Boron
Chemical elements
Tropical plants
3 Dosimetry in A 252CF neutron field for application in boron neutron capture therapy / Somsak Wanwilairat / 2000 /Full Text
Subject
Radiation therapy
Cancer -- Radiotherapy
Boron-netron capture therapy
Californium
Radiotherapy
Neoplasms -- Radiotherapy
Boron
Californium
4 Effects of boron on apple yield and fruit quality Dong Ruihua / Dong, Ruihua / 1997 /Full Text
Subject
Apples -- Yields
Apples -- Fertilizers
Soils -- Boron content
Fruit -- Quality
5 Genotypic response of wheat to boron application under irrigated and water stress conditions = การตอบสนองต่อโบรอนของพันธุ์ข้าวสาลีในสภาพชลประทานและการขาดน้ำ Jharendu Pant / Pant, Jharendu / 1994 /Full Text
Subject
Wheat -- Fertilizers
Soils -- Boron content
Wheat -- Water requirements
6 Mapping for gene controlling boron efficiency in wheat = ตำแหน่งยีนควบคุมสมรรถภาพการใช้โบรอนในข้าวสาลี / Supannika Punchana / school 2009 /Full Text
Subject
Wheat
Boron compounds
7 Responses to boron applications in Vigna = การตอบสนองต่อวิธีการใส่โบรอนในถั่วสกุล Vigna / Suporn Predisripipat / Chaing Mai 1988 /Full Text
Subject
Vigna
Soils -- Boron content
8 The Mechanism controlling boron efficiency in wheat genotypes = กลไกควบคุมสมรรถภาพการใช้โบรอนในข้าวสาลี / Duangjai Nachiangmai / 2003 /Full Text
Subject
Wheat
Boron
9 Variations in responses to boron deficiency in wheat genotypes = ความแตกต่างในการตอบสนองต่อการขาดธาตุโบรอนในข้าวสาลีพันธุ์ต่าง ๆ Canhong Cheng. / Cheng, Canhong. / 1992. /Full Text
Subject
Wheat.
Boron.


Page : 1