ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Bones -- Analysis

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Comparison of palatal bone thickness between patients with normal and open vertical skeletal configurations using cone-beam computed tomography = การเปรียบเทียบความหนาของกระดูกเพดานปากระหว่างผู้ป่วยที่มีโครงขากรรไกรแนวดิ่งแบบปกติและแบบสบเปิดโดยใช้โคนบีมคอมพิวเตดโทโมกราฟฟี / Piyoros Suteerapongpun / The 2017 /Full Text
Subject
Bones -- Analysis
Jaws
Medical radiology
2 Flow Injection-Bead Injection System for Determination of Bone Alkaline Phosphatase = ระบบโฟลอินเจคชัน-บีดอินเจคชันสำหรับการหาปริมาณโบนอัลคาไลน์ฟอสฟาเทส / Duangporn Somprayoon / school 2005 /Full Text
Subject
Flow injection analysis
Alkaline phosphatase -- Analysis
Bones


Page : 1