ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Bone substitutes

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Development of bioglasses and Bioglass-ceramics for medical applications = การพัฒนาแก้วชีวภาพและแก้วเซรามิกชีวภาพเพื่อการประยุกต์ทางการแพทย์ / Wilaiwan Leenakul / The school 2013 /Full Text
Subject
Bone substitutes
Glass-ceramics
2 Fabrication and characterization of composite porous scaffold from chitosan-gelatinhydroxyapatite for bone filler application = การผลิตและศึกษาสมบัติเฉพาะของวัสดุผสมชนิดเนื้อพรุนจากไคโตซาน-เจลาตินไฮดรอกซีอะปาไทต์สำหรับการประยุกต์ใช้เพื่อเติมกระดูก / Whattanapong Chagnkowchai / The 2013 /Full Text
Subject
Bone substitutes
3 Preparation and characterization of HydroxyapatiteSilk Fibroin-Rice starch composite for use as bone filler = การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของไฮดรอกซีอะพาไทต์ซิลก์ไฟโบรอิน-แป้งข้าวเจ้า คอมโพสิตเพื่อใช้เป็นสารตัวเติมกระดูก / Suchaya Sriudom / 2014 /Full Text
Subject
Biomedical materials
Bone substitutes


Page : 1