ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 9 รายการ จากคำว่า Blood plasma

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Chromatographic method development for detecting organophosphate insecticides in human plasma and milk for health risk assessment among pregnant farmers and their infants = การพัฒนาวิธีโครมาโทกราฟีสำหรับตรวจวัดสารฆ่าแมลงกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตในพลาสมาและน้ำนมของมนุษย์ เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพในเกษตรกรตั้งครรภ์และทารก / Warangkana Naksen / 2014 /Full Text
Subject
Chromatographic analysis
Insecticides
Blood plasma
Breast milk
2 Effect of cold atmospheric pressure plasma on DNA change and bacterial mutation = ผลของพลาสมาเย็นความดันบรรยากาศต่อการเปลี่ยนแปลงดีเอ็นเอและการกลายพันธุ์ของแบคทีเรีย / Chaitavat Yaopromsiri / The 2016 /Full Text
Subject
Blood plasma
DNA
3 Effects of iow-energy ion bombardment on DNA and cell component = ผลของการระดมยิงไอออนพลังงานต่ำต่อดีเอ็นเอและองค์ประกอบเซลล์ / Prutchayawoot Thopan / The 2017 /Full Text
Subject
Blood plasma
Ions
4 Modification of polystyrene dish surface by plasma processing for stem cell attachment and proliferation = การดัดแปรผิวจานพอลิสไตรีนโดยกระบวนการพลาสมาเพื่อการเกาะและการเพิ่มจำนวนเซลล์ต้นกำเนิด / Somruthai Tunma / The school 2013 /Full Text
Subject
Polystyrene
Blood plasma
Stem cells
5 Plasma urocortins level in acute myocardial infarction patients = ระดับยูโรคอร์ทินในพลาสมาของผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน / Sivaporn Sivasinprasasn / Chiang mai Chiangmai 2008 /Full Text
Subject
Blood plasma
Cardiovascular system
6 Property improvement of blood absorption in naturally-derived hemostatic agent by atmospheric pressure plasma = การปรับปรุงสมบัติการดูดซับของวัสดุห้ามเลือดจากธรรมชาติโดยพลาสมาความดันบรรยากาศ / Jureeporn Jaifu / The 2017 /Full Text
Subject
Biomedical engineering
Medical innovations
Medical technology
Pharmaceutical industry -- Technological innovations
Blood plasma
7 Quantitative detection of HIV-1 RNA in plasma by using In-House Real-Time polymerase chain reaction = การตรวจหาปริมาณอาร์เอ็นเอของไวรัสเอชไอวีสายพันธ์ 1 ในพลาสมาโดยวิธีเรียลไทม์โพลิเมอเรสเชนรีเอคชั่นที่พัฒนาขึ้นเอง / Sirichai Sitthiprasert / 2008 /Full Text
Subject
RNA viruses
HIV-1
Blood plasma -- Analysis
HIV (Viruses)
RNA viruses -- Analysis
RNA viruses
HIV-1
Plasma
Viruses -- Analysis
8 The Development of cost effective and reliable Real-time PCR for quantitation of HIV-1RNA in plasma = การพัฒนาเทคนิคเรียลไทม์พีซีอาร์ที่คุ้มค่าและเชื่อถือได้เพื่อตรวจหาปริมาณเอชไอวี-1 อาร์เอ็นเอในพลาสมา / Kanittapon Supadej / The 2012 /Full Text
Subject
HIV (Viruses)
Blood plasma
9 Use of Autologous Platelet-Rich Plasma as a local accelerator for bone regeneration process in canine mandible = การใช้ออโตโลกัสเพลตเลตริชพลาสมาเป็นตัวเร่งเฉพาะที่สำหรับกระบวนการสร้างกระดูกใหม่ในขากรรไกรล่างของสุนัข / Kriangkrai Thongkorn / 2004 /Full Text
Subject
Blood platelets
Platelet -- rich plasma
Mandible


Page : 1