ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Birds -- Mae Hong Son

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Diversity of Birds in Salween Wildlife Sanctuary, Mae Hong Son Province, During 2002-2004 = ความหลากหลายของนกในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างปี พ.ศ. 2545-2547 / Kamolchai Kotcha / 2005 /Full Text
Subject
Birds -- Mae Hong Son
Wildlife refuges -- Mae Hong Son
Salween Wildlife Sanctuary
2 Environmental risk assessment of planned ecotourism in Sunpundan Wildlife Sanctuary Mae Hong Son province / Apirat Iamsiri / 1999 /Full Text
Subject
Wildlife refuges -- Mae Hong Son
Environmental risk assessment -- Mae Hong Son
Birds -- Mae Hong Son
Ecotourism -- Mae Hong Son
Sunpundan Wildlife Sanctuary


Page : 1