ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Biosensors

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Development of hybrid phosphate biosensor / Jirayu Makchit / 2002 /Full Text
Subject
Phosphates -- Analysis
Biosensors
2 Fabrication of an ethanol biosensor based on modified fibroin membrane = การสร้างเอทานอลไบโอเซนเซอร์ที่มีไฟโบรอินเมมเบรนดัดแปรเป็นหลัก / Jeerapat Jodnok / 2012 /Full Text
Subject
Ethanol
Biosensors


Page : 1