ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 5 รายการ จากคำว่า Biopolymers

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Characterization of Thai propolis and applications for novel biopolymer = การหาลักษณะเฉพาะของพรอพอลิสไทยและการประยุกต์สำหรับพอลิเมอร์ชีวภาพชนิดใหม่ / Sirikarn Sanpa / 2015 /Full Text
Subject
Biopolymers
propolis
2 Formulation dvelopment for the poduction of bodegradable Poly(butylene succinate)-Cellulose acetate butyrate blends for use as packaging materials = การพัฒนาสูตรสำหรับการผลิตพอลิบิวทิลีนซักซิเนต-เซลลูโลสแอซิเตตบิวทิเรตเบลนด์ ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพสำหรับใช้เป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ / Yupa Sriwirat / The 2012 /Full Text
Subject
Biopolymers
Containers
3 Preparation and characterization of biopolymer fibers by electrospinning technique for medical and pharmaceutical applications = การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของเส้นใยพอลิเมอร์ชีวภาพด้วยเทคนิคอิเล็กโตรสปินนิงสาหรับประยุกต์ด้านการแพทย์และเภสัชกรรม / Krit Sutjarittangtham / 2014 /Full Text
Subject
Biopolymers
Polymers in medicine
electrospinning
4 Property improvement of fibroin from silk waste by polymer blending for use as food packaging materials = การปรับปรุงสมบัติของไฟโบรอินจากเศษไหมโดยการผสมรวมกับพอลิเมอร์เพื่อใช้เป็นวัสดุห่อหุ้มอาหาร / Pusita Kuchaiyaphum / 2014 /Full Text
Subject
fibroin
Silk
Biopolymers
5 Surface modification of poly (lactic acid) by plasma technique for preferential protein adsorption = การดัดแปรผิวของพอลิแลกติกแอซิดด้วยเทคนิคพลาสมาสำหรับพอลิแลกติกแอซิดที่ชอบมากกว่า / Sureeporn Sarapirom / The 2014 /Full Text
Subject
Biopolymers
Plasma (Ionized gases)
Plasma
Biomedical materials


Page : 1