ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 6 รายการ จากคำว่า Biomedical engineering

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Cardiomegaly detection in fetus from ultrasound images using possibilistic C-Means clustering = การตรวจหาภาวะหัวใจโตในทารกในครรภ์จากภาพอัลตราซาวด์โดยใช้วิธีจัดกลุ่มแบบพอสซิบิลิสติกซีมีนส์ / Chisanai Sardsud / The 2015 /Full Text
Subject
Biomedical engineering
Bioengineering
Heart -- Abnormalities -- Diagnosis
Fetus -- Heart -- Abnormalities -- Diagnosis
2 Development of a portable DBDs plasma device for disinfecting open wounds: in vitro study = การพัฒนาอุปกรณ์ดีบีดีพลาสมาแบบพกพาได้สำหรับการฆ่าเชื้อแผลเปิด: การศึกษาแบบอินวิโทร Nguyen Ho Khoi / Nguyen, Ho Khoi / 2017 /Full Text
Subject
Biomedical materials
Biomedical Engineering
Surgery -- Equipment and supplies
3 Fully automatic cardiac T2* relaxation time estimation using patch-based clustering = การประเมินค่าเวลาการผ่อนคลาย T2* ของหัวใจแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบโดยใช้การคลัสเตอร์บนพื้นฐานของแพตช์ / Kittichai Wantanajittikul / 2016 /Full Text
Subject
Biomedical engineering
Medical electronics
4 Property improvement of blood absorption in naturally-derived hemostatic agent by atmospheric pressure plasma = การปรับปรุงสมบัติการดูดซับของวัสดุห้ามเลือดจากธรรมชาติโดยพลาสมาความดันบรรยากาศ / Jureeporn Jaifu / The 2017 /Full Text
Subject
Biomedical engineering
Medical innovations
Medical technology
Pharmaceutical industry -- Technological innovations
Blood plasma
5 Relationship between expression of focal adhesion proteins and cell mineralization in mesenchymal stem cells cultured on GelatinNanocrystalline Hydroxyapatite Composite = ความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงออกของโปรตีนโฟคอลแอดฮีชั่นและการสะสมแร่ธาตุในเซลล์ต้นกำเนิดชนิดมีเซ็นไคมอลที่เลี้ยงบนวัสดุผสมระหว่างเจลาตินและไฮดรอกซีอพาไทต์ผลึกขนาดนาโน / Junjira Tanum / 2015 /Full Text
Subject
Biomedical engineering
Gelatin
Proteins
6 Talocrural and subtalar axes extraction software using motion srnsing input devices = ซอฟต์แวร์การสกัดแกนทาโลครูราและซับทาลาร์โดยใช้อุปกรณ์อินพุตตรวจจับการเคลื่อนไหว / Chanon Chaisanit / The 2016 /Full Text
Subject
Biomedical Engineering
Computer software


Page : 1