ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Biological systems

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Biological system of glycoproteins differentially expressed in lung cancer = ระบบชีวภาพของไกลโคโปรตีนที่แสดงออกแตกต่างกันในมะเร็งปอด / Piyorot Hongsachart / 2008 /Full Text
Subject
Biotechnology
Biological systems
Lungs -- Cancer
2 Control of Fusarium sp. decay in pineapple cv. Phu Lae using Electrolyzed Oxidizing water and U Ultrasonic wave = การควบคุมการเน่าที่เกิดจากเชื้อรา Fusarium sp. ของสับปะรดพันธุ์ภูแลโดยใช้น้ำที่ผ่านการแยกด้วยกระแสไฟฟ้า และคลื่นความถี่สูง / Sirakan Khayankarn / The 2014 /Full Text
Subject
Biological control systems
Plant diseases
Fungi


Page : 1