ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Biological sciences

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Screening of anthelmintic bioactive compounds from some Thai indigenous plants = การคัดกรองเพื่อหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพต่อต้านหนอนพยาธิจากพืชท้องถิ่นของไทยบางชนิด / Korakot Atjanasuppat / 2007 /Full Text
Subject
Biological Assay
Biological productivity
Biological sciences
Medicinal plants


Page : 1